Korpusa sastādītāja un publicētāja ir
Inga Znotiņa,
Liepājas Universitātes / Ventspils Augstskolas doktorantūras studente.
Šis korpuss ir daļa no promocijas darba
„Otrās baltu valodas apguvēju korpuss:
izveides metodoloģija un lietojums”.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir
Dr. philol. Ilze Auziņa.

Jautājumi? Ierosinājumi? Atrakstiet: inga.s.znotina@gmail.com

 


 

UZ KORPUSU

Sākums - Jaunumi - Par korpusu - Autoru saraksts - Lietošanas noteikumi

Izmēģinājuma korpusa vietne